• Wissel Oosterstreek: coach Nieuwland vervangt Dekker

    Hoewel Oosterstreek enige maanden geleden verlengd heeft met Jeroen Dekker en dit ook feestelijk gecommuniceerd heeft, is er een kink in de kabel gekomen. Door persoonlijke omstandigheden is het voor Jeroen niet mogelijk om consequent aanwezig te zijn en de focus op Oosterstreek te hebben. We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het voor Oosterstreek passender was op zoek te gaan naar een andere hoofdtrainer. Dit was helaas wel op een, op zijn zachts gezegd, niet makkelijk moment. Schoolvakantie al begonnen, de voorbereiding al aanstaande. 

    We hebben in deze hectiek toch vrij snel, maar weloverwogen, Jan ‘Broer’ Nieuwland bereid gevonden het coachen weer op te pakken en hij heeft er zin in. De technische staf voor 2021-2022 bestaat verder uit Ronald Grit, Christian van der Zande en Gerdo Heite. We hebben er met zijn allen vertrouwen in dat we met deze staf een stap naar de toekomst kunnen maken.

    Oosterstreek is nog met Jeroen in gesprek of en op wat voor manier hij nog iets voor Oosterstreek kan betekenen. Wij danken Jeroen wel voor zijn inzet en motivatie in de voorbije seizoenen waarin o.a. gepromoveerd werd naar de 4e klasse.