• Fusievoorstel vier voetbalverenigingen voorlopig van de baan

  Fusievoorstel vier voetbalverenigingen voorlopig van de baan

  Na een jaar intensief overleg met alle partijen heeft het  tijdelijk fusiebestuur in de vergadering van woensdag 24 januari samen met de 4 voetbalverenigingen Olyphia, Oosterstreek, Sport Vereent en Zandhuizen besloten dat de tijd nog niet rijp is voor een verdere samenwerking.

  De 4 verengingen hechten op dit moment nog te veel waarde aan hun eigen clubbelangen. De huidige samenwerking in de jeugd is succesvol en blijft in stand.  

  Breekpunten waren:

  • Een gezamenlijke start op een nieuwe locatie bleek financieel niet haalbaar.
  • De afspraak om  de financiële inbreng af te laten hangen van de minst financieel krachtige club zorgt voor te weinig eigen vermogen bij de nieuwe fusieclub
  • De wens om op eigen velden te blijven voetballen
  • De angst voor het missen van kantine inkomsten
  • De huidige 3 eerste elftallen zou tot maar een eerste elftal teruggebracht worden
  • De onderlinge cultuurverschillen

  Op dit moment blijkt een fusie nog niet haalbaar. Toch is ieder ervan overtuigd dat een fusie in de toekomst noodzakelijk is en onvermijdelijk om het voetbal in deze regio een gezonde toekomst te geven. Afgesproken is om te proberen met elkaar activiteiten te organiseren en een stip op de horizon te houden om de draad eventueel weer op te pakken.

  Het tijdelijk fusiebestuur blijft op afroep beschikbaar.