• Update maatregelen

  Den Haag 28 september 2020

  Voor de sport gaan extra beperkingen gelden. Er wordt geen publiek meer toegelaten bij sportwedstrijden. Dat geldt voor zowel de professionele sport als de amateursport.

  De maatregelen gaan dinsdag 29 september om 18.00 uur in en zullen na drie weken worden geëvalueerd. 

  Dit betekent kortweg, helaas, dat er bij de thuiswedstrijden op ons sportpark tot nadere berichtgeving geen publiek meer aanwezig kan en mag zijn. Daarnaast dient de kantine gesloten te blijven. We betreuren dit ten zeerste en hopen dat dit het gewenste effect zal hebben voor het indammen van de verspreiding van het virus.

 • Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn er een aantal veelgestelde vragen over de gevolgen voor het amateurvoetbal.

  MAATREGELEN PER 29 SEPTEMBER 18:00 UUR

  Het kabinet heeft maandagavond 28 september een aantal extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf dinsdag 29 september 18:00 uur en gelden minimaal voor de komende drie weken. Voor het voetbal betekent dit:

  • Geen publiek meer toegestaan bij zowel het betaald als amateurvoetbal
  • Alle sportkantines gaan dicht

   

  Blijven de amateurvoetbalcompetities doorgaan ondanks de extra aangekondigde maatregelen?

  Ja. Alle amateurvoetbalcompetities in zowel het veld- als zaalvoetbal blijven ook de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema. Het is veilig en verantwoord om te blijven voetballen, mede dankzij de protocollen die de afgelopen periode zijn opgesteld en uitgevoerd om een verantwoorde sportbeoefening mogelijk te maken en te houden. Ook is het geen garantie dat er over drie weken wel weer met publiek gevoetbald mag worden. Daarom blijven we voetballen, zolang het mogelijk en verantwoord is.

   

  Waarom mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij trainingen/wedstrijden?

  Vanwege de zorgwekkende landelijke besmettingscijfers heeft de overheid besloten dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

   

  Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

  Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de wedstrijden/trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

   

  Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?

  Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

   

  Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?

  Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 

  Probeer als thuisspelende vereniging vooraf duidelijke afspraken te maken met de bezoekende vereniging over het aantal ouders/begeleiders die per uitspelend jeugdteam het terrein als ‘chauffeur’ mogen betreden. Beperk in deze situaties de aanwezigheid van ouders/begeleiders tot het noodzakelijke om spelers op de wedstrijdlocatie te krijgen. Communiceer als club jouw clubspecifieke richtlijnen ook duidelijk op jouw website en aan de poort om discussie te voorkomen. 

   

  Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) die scheidsrechter is naar een wedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer? 

  Nee. Ouders van scheidsrechters (t/m 19 jaar) zijn noodzakelijk voor de organisatie van wedstrijden en vallen niet onder toeschouwers en mogen dus blijven kijken naar de wedstrijd.

   

  Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

  Nee. Als kinderen sporten op de eigen accommodatie dan vallen de chauffeurs niet onder de teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken naar de training/wedstrijd. 

   

  Mogen er bij spelers met een beperking wel ouders/begeleiding aanwezig zijn?

  Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

   

  Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor de sport?

  Nee. Sportbeoefening is hierop uitgezonderd. Een voetbalteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Voor en na afloop van de training/wedstrijd geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor sporters vanaf 18 jaar wel.

   

  Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen na het sporten ook voor jongeren?

  De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen t/m 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden deze maatregelen wel. Dus ook voor en na het sporten.

  Geldt de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten ook voor de sport?

  Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dit betekent dus dat iedereen na afloop van de training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaat. Zij blijven dus ook niet kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat zij dan worden gezien als toeschouwers.

   

  Voor welke (niet horeca) activiteiten kunnen we de sportkantine wel gebruiken?

  De sportkantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal. Denk hierbij aan:

  • Wedstrijdsecretariaat
  • Bestuurskamer
  • Operationeel commissie overleg
  • Trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
  • Verenigingsrechtzaken (ALV’s etc.)

  Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers/publiek zich in de kantine begeven. Daarnaast gelden de algemene coronamaatregelen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes.

   

  Stuurt de KNVB de komende weken waarnemers, rapporteurs, scheidsrechterbegeleiders e.d. naar wedstrijden?

  Ja. Waarnemers, rapporteurs, scheidsrechterbegeleiders e.d. blijven wedstrijden bezoeken. Dit vanwege hun rol rondom de organisatie van wedstrijden en het waarborgen van de continuïteit van het voetbal.

   

  Stuurt de KNVB de komende weken scouts naar verenigingen?

  Nee. KNVB-scouts zullen de komende drie weken geen bezoeken brengen aan verenigingen.

   

  Is het toegestaan om een consumptie aan te bieden aan vrijwilligers?

  Ja. Een consumptie zoals een kopje koffie/thee aanbieden aan vrijwilligers rondom trainingen/wedstrijden is toegestaan zolang de kantine en horeca gesloten blijft.  

   

  Is pers/media welkom bij wedstrijden?

  Vanuit de huidige regelgeving is dit niet duidelijk. Bespreek de aanwezigheid van pers/media met de lokale autoriteiten. Hou het aantal in ieder geval beperkt. Zorg ervoor dat zij niet in contact komen met spelers en begeleiders en dat zij na de wedstrijd de accommodatie direct verlaten.

   

  Zijn geblesseerde spelers welkom op de sportaccommodatie om wedstrijden te bekijken?

  Nee. Geblesseerde spelers nemen geen deel aan de wedstrijd en hebben geen noodzakelijke rol bij het organiseren van de wedstrijden en zijn daarom niet welkom op de sportaccommodatie.

   

  Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren bij mijn vereniging wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

  Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang, naar de basisschool of naar sporttraining/wedstrijd. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.

   

   

  VELDVOETBAL

   

  Is het veilig en verantwoord om weer te gaan voetballen?

  De Rijksoverheid bepaalt – na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM – wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen. Zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de ‘basisregels’, zoals het onderling 1,5 meter afstand houden. Deze eisen hebben wij middels uitvoerige protocollen vertaald naar de praktijk. De betreffende gemeente ziet er ook nog op toe dat de complexen ‘coronaproof’ zijn en blijven.

   

  Wie is verantwoordelijk voor de 1,5m handhaving bij mijn vereniging?

  In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘corona-coördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

   

  Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

  Bij een positieve test binnen een team tijdens de competitie, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als spelers tijdens een wedstrijd niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, dan zal de GGD teamgenoten zien als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

  Komt een team na het bron- en contactonderzoek in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de KNVB zodat de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

  Lees hieronder meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

   

  Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en / of wedstrijden?

  Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

   

  Hoe ga je om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in 'oranje' gebieden?

  De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied 10 dagen in quarantaine dient te gaan. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

   

  Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. het verplaatsen van wedstrijden?

  Om drukte op sportaccommodaties, in kantines en kleedkamers zo veel mogelijk te voorkomen, roepen we clubs op om wedstrijden zo veel mogelijk in overleg te spreiden. Denk hierbij aan:

  • Het verplaatsen van wedstrijden naar de vrijdagavond of zaterdagavond
  • Het verplaatsen van wedstrijden van de zaterdag naar de zondag
  • Het spelen van wedstrijden op de woensdagmiddag

  Bij verzoeken van de thuisspelende club om wedstrijden te verplaatsen naar de avond op dezelfde speeldag zullen wij onze medewerking verlenen, om de druk op het sportcomplex te verlichten.

   

  Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen in verband met het coronavirus?

  In principe worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team één of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld, tenzij de GGD anders aangeeft.

  Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

   

  Moeten reservespelers en andere teamofficals ook 1,5 meter afstand van elkaar houden op de bank?

  Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden buiten de instructiezone richting de hoekvlag. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen. In verband met het beperkte aantal beschikbare plekken op de reservebank wordt een pupil van de week die plaatsneemt op de reservebank afgeraden.

   

  Welke regels en richtlijnen gelden er voor kantines, clubgebouwen en terrassen?

  Sportkantines, clubgebouwen en terrassen vallen onder de richtlijnen en protocollen vanuit de Koninklijke Horeca Nederland. Naast het houden van de onderlinge 1,5m afstand tussen gasten (tenzij ze uit één huishouden komen of personen t/m 17 jaar onderling) gelden hiervoor altijd de volgende verplichtingen:

  • Reserveren
  • Gezondheid checken
  • Placeren
  • Bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoer van een eventueel bron-en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
   • Volledige naam
   • Datum, aankomsttijd, en placering van het bezoek
   • E-mailadres
   • Telefoonnummer
   • Toestemming voor de verwerking en overdracht van de gegevens voor evt. bron- en contactonderzoek

  Bekijk hieronder het volledige protocol van de KHN of lees hieronder meer over in het protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF.

   

  Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?

  Voor buiten geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 250 bezoekers te ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 1,5 m afstand van elkaar en de sporters houden; tenzij t/m 12 jaar.

  Verwacht je buiten meer dan 250 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan is een reservering, gezondheidscheck en placering wel verplicht. Bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakend gebied gaat het om de beoefening van de activiteit. Bij het bekijken van sport- en spelactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zitplaats. Het aantal toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of officials. Deze aantallen kunnen gelden per wedstrijdlocatie, in geval er sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijke speel- of wedstrijdvelden op een accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen bezoekers, houd deze dan gescheiden van elkaar op de accommodatie en vermeng deze niet met elkaar.

   

  Hebben jullie tips/adviezen voor het veilig en verantwoord gebruik van kleedkamers?

  Vanwege de grote onderlinge verschillen tussen clubs betreft het aantal kleedkamers, grootte van de kleedkamers en drukte op een wedstrijddag is het helaas onmogelijk één vaste richtlijn te bepalen voor alle clubs. Omdat de ene vereniging meer mogelijkheden heeft dan de ander blijven we daarom zoveel mogelijk vasthouden aan onze algemene adviezen en tips die hieronder zijn te lezen. Deze tips en adviezen kan iedere club vervolgens vertalen naar de situatie op het eigen sportcomplex. Op de bestuurderscommunity ‘Eén Tweetje’ zijn verder ook veel voorbeelden van clubs te vinden over het verantwoord gebruik van de kleed-en doucheruimtes.

   

  Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere voetbalactiviteiten?

  Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.