• Samenwerking Senioren Afdeling (SSA) Oosterstreek & Zandhuizen bekrachtigd

  Samenwerking Senioren Afdeling (SSA) Oosterstreek & Zandhuizen bekrachtigd.

  Nadat Zandhuizen aan het einde van seizoen 2021/2022 de keuze had gemaakt om zonder 1ste elftal verder te gaan zijn de eerste contacten tussen Oosterstreek en Zandhuizen gelegd, om te kijken of beide verenigingen qua samenwerking iets voor elkaar konden betekenen. De mogelijkheid bestond echter dat een fusie van de vier moederverenigingen onder de naam VIDOSA binnen een korte periode bewerkstelligd kon worden en dus werden de gesprekken op een lager pitje gezet.

  Omdat een fusie tussen de vier moederverenigingen van VIDOSA niet voor het seizoen 2023/2024 haalbaar zou zijn en er zowel bij V.V. Zandhuizen als bij V.V. Oosterstreek een bittere noodzaak was om te gaan samenwerken, zijn de gesprekken tussen beide verenigingen weer opgepakt.

  De wens is daarbij uitgesproken om ter overbrugging van het komende seizoen te starten met een Samenwerkende Senioren Afdeling (SSA). Zowel V.V. Oosterstreek als V.V. Zandhuizen hebben dit met hun leden gedeeld en besproken. Beide verenigingen hebben hiervoor groen licht van hun leden gekregen.

  Met ingang van 1 juni 2023 zullen de verenigingen Oosterstreek en Zandhuizen een samenwerkingsverband voor de senioren aangaan voor het komende seizoen, met als optie de twee daaropvolgende seizoenen. Deze samenwerking staat los van de lopende fusiegesprekken tussen de verenigingen Olyphia, Sport Vereent, Oosterstreek, Zandhuizen en het mogelijke plan van het fusiebestuur van VIDOSA. Voor beide verenigingen geldt dat de optie om te fuseren met de andere verenigingen onder de VIDOSA-vlag in stand blijft en dat beide verenigingen vrij zijn om daarin hun eigen koers te varen.

  De besturen van Oosterstreek en Zandhuizen zijn positief over de ingezette samenwerking en kijken uit naar het nieuwe seizoen.