• Jaarvergadering 2023

  Uitnodiging aan: 

  Alle leden v.v. Oosterstreek

  Geachte sportvriend(in),

  Hierbij nodigt het bestuur van de “v.v. Oosterstreek” u als lid van v.v. Oosterstreek graag uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op maandag 20 november 2023 om 19:30 uur in de kantine.

  De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Nieuws & Mededelingen
  3. Financieel verslag & begroting
  4. Terugblik en vooruitzien Onderhoud & Sponsoring
  5. Bestuur & hulp gezocht
  6. Voortgang voorgenomen samenwerking Olyphia, Oosterstreek, Sport Vereent en Zandhuizen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
  9. Proosten op een nieuw seizoen